Ung Vänster Jönköping

lördag 27 februari 2010

Ny styrelse

Ung Vänster Jönköping har haft årsmöte.
På mötet valdes en ny styrelse dessutom behandlades verksamhetsplanen för valåret 2010.

Den nya styrelsen ser ut som följande:
Sofie Adamsson, ordf
Anna Ackzell, led
Lovisa Lindblom, led
Mikael Ekvall, led
Tom Edoff, led
Petter Karlsson, supp
Daniel Frisk, supp

söndag 21 februari 2010

Liberala ungdomsförbundet vill bidra till att Sverigedemokraterna ges utrymme

Liberala ungdomsförbundet vill bidra till att Sverigedemokraterna ges utrymme. Ni kanske kan lära er en del om civilkurage från Bengt Westerberg.

Den 17 februari bjöd Liberala ungdomsförbundet i Jönköping in oss på debatt. Naturligtvis nappade vi direkt, men snart visade sig att Liberalerna också tänkt bjuda in Sverigedemokraterna till debatten. Vi i Ung Vänster Jönköping tänker inte bidra till att rasistiska partier ges mer och mer utrymme i debatter, televison och radio. Vi har således gett Liberala ungdomsförbundet ett debattultimatum. Vi eller dem?!

”Jaha, nu har vi fått nya gäster i studion, då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt, vill du stanna kvar?”, K-G Bergström 1991.

onsdag 17 februari 2010

Kryssa mig - för min skull!


Notera, den väldigt sarkastiska inläggsrubriken. Men tyvärr är det inte ovanligt. För nu har det börjat på allvar, självgoda människor som beter sig som pajasar på Facebook och andra communitys. Endast för att göra reklam för sig själva och berätta varför du skall kryssa just deras namn i valet 2010.

Vi tar avstånd från hela tanken på personval. När man ställer upp till val för vårt parti gör man det för att man representerar de åsikter som partiet gemensamt kommit fram till, en viktig sten i interndemokratin. Vårt alternativ är mer engagemang från vanliga människor. Endast genom att kämpa och organisera sig får vanligt folk mer inflytande. Allt annat är teater. Så även personvalet, som till och med minskar möjligheten till politiskt inflytande.

Vägra kryssa pajasarna!

Ladda ner vår valplattform


Borgarna har alltför länge ockuperat maktens korridorer. De rikare har blivit ännu rikare och de fattiga och sjuka har fått det ännu sämre. Nog nu! Du kan ladda ner Ung Vänsters valplattform här!

Uttalanden från förbundet

Lägre lön ger inte fler jobb i offentlig sektor

Återigen har Centerpartiets ungdomsförbund föreslagit sämre villkor för unga på arbetsmarknaden. Kravet på att inte höja lägstalönerna inom offentlig sektor, är ytterligare ett i raden av verkningslösa förslag mot ungdomsarbetslösheten. När borgerligheten pratar om att ge folk mer pengar i plånboken är det tydligt att det bara är om man an ta dem från de sjuka och arbetslösa. När det gäller löner företräder CUF och deras allians samma intressen som alltid - arbetsgivarnas och de allra rikastes.

Ett av de största problemen man som ung möter på arbetsmarknaden är korta, och otrygga anställningar. Det drabbar inte minst unga kvinnor i offentlig sektor. Under avtalsrörelsen driver LO-förbunden gemensamt krav på att minska överutnyttjandet av visstidsanställningar. Ung Vänster stödjer LO:s krav - det är så vi förbättrar tryggheten för unga anställda inom offentlig sektor.

Man får inte bukt med ungdomsarbetslösheten genom lägre löner. Ungdomar har redan idag betydligt lägre lön än övriga grupper på arbetsmarknaden - och ändå är det bland oss korttidsarbetslösheten är som högst. Länder som Lettland och Litauen har lägre ingångslöner och samtidigt en högre arbetslöshet än Sverige. Att ungdomar inte får jobb inom offentlig sektor beror inte på för höga löner, det beror på att man inte anställer. Självklart går det att använda de 100 miljarder som högern sänkt skatten med, till anställningar i offentlig sektor. Men istället för att förespråka reella anställningar, kräver CUF att vi sänker våra löner.

Unga kvinnor ska inte behöva betala högerns skattesänkningar med lägre ingångslön. Ung Vänster kräver en tryggare arbetsmarknad, med stopp för överutnyttjandet av visstidsanställningar.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

Ung Vänster kräver: Tågen ska gå som på räls

Under vintern har många svenskar fått uppleva ett stort antal tågförseningar. På vissa sträckor har resenärerna fått vänta i timtal för att komma fram till sina slutmål. Det tycks inte krävas mycket mer än oväntad väderlek för att SJ ska hamna i stora svårigheter. Det här måste nu bli en väckarklocka för den svenska regeringen att göra något åt våra järnvägar för att slippa de stora problem, både för enskilda passagerare och för företag, dessa förseningar orsakar.

Vi har prövat högerns lösningar - bolagisering och konkurrensutsättning - och det är uppenbart för de flesta att det inte fungerar. Nu krävs något nytt - att SJ går in och tar ett riktigt samhällsansvar. Stora underhållsbehov har länge nu nonchalerats eller skjutits fram på obestämd framtid på grund av de väldiga vinstkrav som ligger på företaget. Den ekonomiska utdelningen underminerar tågtrafiken i hela landet och behöver därför så snart som möjligt tas bort.

I Europa finns ytterligare avskräckande exempel på vad avregleringar av landets så viktiga infrastruktur har lett till. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har resultatet blivit uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. I flera stora städer har man på senare tid tagit tillbaka tågtrafiken i offentlig regi just av den anledningen.

Banverket uppskattar att det fram till 2015 saknas 8 miljarder kronor till banunderhåll om tågförseningarna ska minska med minst 50 %. Det är pengar som behöver skjutas till så snart som möjligt.

SJ:s vinstkrav bör ersättas med ett transportpolitiskt krav som handlar om att tillgodose människors behov. Där behöver man fokusera på rimligare priser och ökad turtäthet.

Våra järnvägar ska vara stabila, pålitliga och trygga att åka på, även i minusgrader. För det krävs mycket stora investeringar som den borgerliga regeringen idag helt försummat. För ekonomin, miljön och tågets konkurrenskraft gentemot flyg och bil måste vi på allvar börja satsa på vår järnväg.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

Uttalanden från förbundet

Vi fördömer regimen i Iran

Den iranska regimens övergrepp på oppositionella som organiserar sig för demokrati och mänskliga rättigheter har hittills krävt minst 40 dödsoffer sedan i somras, och runt 1000 människor har arresterats. I slutet av januari verkställdes dödsdomarna mot två personer anklagade för samröre med oppositionen. Ytterligare nio personer har dömts till döden, och kommer enligt myndigheterna inom kort att avrättas.

Ung Vänster fördömer de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som regimen i Iran genomför. Kring den senaste tidens händelser i Iran har den svenska regeringens tystnad varit tydlig. Det är inte acceptabelt, utan den svenska regeringen och omvärlden i övrigt måste konsekvent sätta demokrati och mänskliga rättigheter överst på dagordning i alla diplomatiska kontakter med regimen i Iran. Ung Vänster stödjer det iranska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 100207

Internet är en rättighet

Nu är det så kallade telekompaketet genomröstat i europaparlamentet. Det omdiskuterade förslaget är en bunt ändringar av direktiv som reglerar elektronisk kommunikation inom unionen och dess medlemsländer. Det kompromissförslag som röstades igenom var alldeles otillräckligt och ger inte ett grundläggande skydd för medborgarnas fri- och rättigheter på internet.

Kompromissförslaget innehåller inga garantier för att internet ska vara en rättssäker och fri zon, utan kan snarare ses som ett klartecken för medlemsländer och företag att driva på utvecklingen åt andra hållet. Det finns en uppenbar risk att Internet utvecklas till en marknadsplats där människor kan stängas av och utbudet begränsas till något som kan jämföras med kabel-tv.

I EU-parlamentsvalet i våras ville alla partier spela integritetsvänner - alla ville plötsligt värna fria Internet. Nu visar det sig att det var tomma ord. Det är skamligt att det i slutändan bara var vänstergruppen som röstade mot telekompaketet. I debatten kan det ibland låta som att det skett stora förbättringar i förslaget och att medborgarnas rättigheter garanteras. Förändringarna handlar om vissa begränsningar i möjligheten att stänga av någon från Internet. Det kanske ser bättre ut på pappret än tidigare, men i praktiken gör det ingen skillnad. Det krävs exempelvis inte någon domstolsprövning eller annan rättssäker process.

Tillgången till information, digital kommunikation och möjligheten att skapa och utbyta kultur ska inte få begränsas av vinstlystna internetgiganter. Ung Vänster står upp för ett internet där information och teknik är fritt och tillgängligt för alla.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091129

söndag 14 februari 2010

Många Ung Vänster medlemmar på listorna i Jönköpings län

Lördagen den 13 februari spikade Vänsterpartiet Jönköpings län sina landstings och riksdagslistor under sin årskonferens. Många Ung Vänster medlemmar återfinns på listorna och vi i Ung Vänster är naturligtvis glada över att Vänsterpartiet inser vikten av att ha ett brett ålderspektra på listorna. Ungdomar kan bidra med så mycket energi, kunskap och jävlar-anamma!

lördag 6 februari 2010

Datum att minnas!

Tisdagen den 9 Februari klockan 18,30 på stadsbiblioteket i Jönköping kommer Författare Christer Sanne föreläsa om 6 timmars arbetsdag, hur det både räddar arbeten och löner.

Lördagen den 13 Februari klockan 10.00 på Eurostop i Jönköping kommer Vänsterpartiet i Jönköpings län ha sin Distriktsårskonferens, alla är välkomna att lyssna!

Måndagen den 22 Februari klockan 18,30 på stadsbiblioteket i Jönköping kommer riksdagsledamot Josefin Brink (v) föreläsa om sin bok "sälj hela skiten" som handlar om privatiseringarna i samhället.

Fredagen den 26 Februari klockan 17.00 kommer Jönköpings klubben har årsmöte, alla medlemmar har närvarande, yttrande och rösträtt!

Söndagen den 7 Mars kommer Jönköpingsklubben har samkvämsdag, vi kommer bland annat spela spel och äta pizza.

Tisdagen den 23 Mars kommer det vara kärnkraft manifestation i Jönköping, mer info kommer.

torsdag 4 februari 2010

Snart är det dags för årskonferens och kurshelg 20 - 21 mars

Hej kamrater!

Snart är det alltså dags för den årliga distriktsårskonferensen då vi väljer ny distriktsstyrelse och fastslår en verksamhetsplan för det kommande året. Den 20 mars är det en kursdag fylld av aktiviteter och föreläsningar om Ung Vänster, feminism och om den stundande valrörelsen. Den 21 mars är själva konferensen. I år är det en extra viktiga konferens eftersom vi som tidigare nämnt är mitt inne i en valrörelse. Alla handlingar kommer inom kort att skickas ut till alla er medlemmar. Handlingarna kommer också att läggas upp här som pdf-dokument att ladda ner. Här nedan följer lite information om motioner och nomineringar.

Motioner
Motioner på exempelvis verksamhetsplanen skickas till jonkopingslan@ungvanster.se Väl på årskonferensen måste någon lyfta motionen, det vill säga lämna in ett yrkande på bifall eller avslag, för att den över huvud taget ska diskuteras. Man kan också på konferensen lämna in ändringsyrkande, om man tycker att motionen är bra men att något bör läggas till eller tas bort.

Nomineringar
Om du tycker att någon ska vara revisor eller sitta i distriktsstyrelsen ska du nominera den personen. I nomineringen bör stå personens namn, varför du tycker den bör väljas och gärna om personen i fråga ställer upp eller inte. När du skickat din nominering till anna.herdy@ungvanster.se senast 18 mars behandlas den av valberedningen. Man får nominera fram till konferensen, men det är bra om nomineringen kommer in så tidigt som möjligt.


Har du frågor?
Gällande hur man motionerar, nominerar eller övriga frågor om vad som helst!

Skicka ett mail till: jonkopingslan@ungvanster.se eller

Ring ordförande Mikael Ekvall: 0738-392304

Ny studiecirkel startad


Hej kamrater!
Nu har i dragit igång en ny vända studiecirkel. Det aktuella materialet heter Röda boken, efter att det är avklarat så går vi över till materialet Kämpa lär!. Böckerna finns att hämta på lokalen och första träffen med studiecirkeln sker efter klubbmötet på fredag kl 16.00.

onsdag 3 februari 2010

Är du lönsam nog lille vän?

I finanskrisens spår följde en debatt om den blottlagda girigheten inom finanssektorn, och orimligheten i den bonusfest som VD:ar och högt uppsatta chefer ägnat sig åt, på arbetarnas och spararnas bekostnad. Stundtals lät till och med den moderata finansministern Anders Borg, som någon slags socialist när han bad om ett stopp för bonusfrosseriet.

Tyvärr verkar det nu som att Anders Borgs ord mest var just det – ord. Nyligen visade det sig att bonusutbetalningarna under krisåret 2009 till och med var större än året innan. Överklassen har inga skrupler och arbetarklassen knyter näven i byxfikan. Att Anders Borg ännu en gång hytter med fingret åt bankerna räcker uppenbarligen inte – bonuskalaset för högavlönade direktörer kommer fortsätta så länge ingen sätter stopp. Investor med sina aktieposter i Atlas Copco och Husqvarna gläds säkerligen över Atlas Copcos tämligen goda kvartalsrapport som nyligen meddelades, men det hjälper föga de arbetare som fått gå från sina jobb på Husqvarna.

Företagen vill att vi skall visa solidaritet mot dem, och sänka våra löner för att ”säkra jobben”, men på det sättet räddas inga arbeten, det leder endast till lönesänkningar och att kollektivavtalen urholkas. Dessutom är det inte alltid så att förtagen som säger upp människor gör det för att de går med förlust, tvärt om. Ofta går de med vinst, men i det kapitalistiska marknadssamhället räcker inte det, vinstmaximering är den ständiga ledstjärnan. Men varför skall vi sänka våra löner när bonusavtalen står som spön i backen, var finns solidariteten då Husqvarna? Jobben räddas först när vi organiserar oss, säger ifrån och drar upp näven ur byxfickan.

Vänsterpartiet har föreslagit att bonusar i banksektorn ska beskattas. Pengarna ska tilldelas oss medborgare och användas till att kunna anställa fler lärare och mer personal i offentligsektor, istället för att göra förmögna bankdirektörer och chefer ännu rikare. Det vore långt mer solidariskt än sänkta arbetarlöner och ett fortsatt bonuskalas.

Insändare inskickad till lokalmedia.
Mikael Ekvall, ordförande