Ung Vänster Jönköping

fredag 20 februari 2009

Välbesökt klubbmöte

Idag hade vi ett välbesökt medlemsmöte. Det kom dessutom några sympatisörer som kollade in läget. Några av de frågor som diskuterades var studiecirkel, årsmöte, årskonferens, internationella kvinnodagen och bokbord.

torsdag 19 februari 2009

Vilka är vi?

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

Ung Vänster behöver bli fler och starkare och därför vill vi ha fler medlemmar. Men att bli medlem i Ung Vänster kan också betyda mycket för den som går med. Det är något speciellt att tillsammans med andra kämpa för det man tror på, att diskutera frågor man är intresserad av med likasinnade, att utveckla sig själv och att bli en av dem som gör skillnad.

Vi är socialister
Ung Vänster vill förändra samhället i grunden. Vi vill skapa ett socialistiskt samhälle, där människor har makten över sitt arbete och sin egen vardag. Kapitalets makt måste brytas. Vår framtid skall inte styras av de som råkat födas av rika och mäktiga föräldrar.

Idag är det självklart att man får rösta till kommuner, landsting och riksdag. Det borde vara självklart att man får vara med och bestämma över arbetsplatsen där man jobbar, skolan där man går, och området där man bor. Människor kan ta sig den makten tillsammans, om vi bara vågar utmana dom som idag sitter på pengarna och styr våra liv.

Vi kämpar för ett demokratiskt samhälle där alla människor har lika värde ­ ett socialistiskt samhälle. Vi tror att människor som tillsammans har makten bättre kan styra samhället så att människors behov tillgodoses. Människor är viktigare än råa vinstintressen.

Ung Vänster är vänsterpartiets ungdomsförbund. Det viktigaste för oss är att organisera ungdomar som vill kämpa för sina rättigheter och ett rättvist samhälle. Vi försöker tillsammans studera och förstå verkligheten för att förändra den, genom kurser och studiecirklar. Vår kamp bedriver vi genom genom demonstrationer, insändare, Röd Press-försäljning, affischering, flygbladsutdelning och andra sätt att skapa opinion för våra krav.

Det räcker inte att få många röster i valet. Rättigheter och rättvisa kommer ingen att ge oss frivilligt. Rösträtten, den gemensamma välfärden och åtta timmars arbetsdag är exempel på vad som kan åstadkommas genom gemensam politisk kamp. Vi vill gå vidare.

Vi är feminister
Vi är feminister. Feminism är att inse att kvinnor är generellt underordnade män i dagens samhälle, och att vilja göra något åt det. Därför är Ung Vänster ett feministiskt förbund.

En viktig förutsättning för kvinnans frigörelse är ekonomiskt oberoende. Under lågkonjunkturer, då behovet av arbetskraft minskar, sprids åsikter som ²kvinnans plats är i hemmet² med en förvånande hastighet.

För oss är kvinnors rätt till arbete en nödvändighet. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är fortfarande stor. Deltidsarbetet är för många kvinnor den enda möjligheten att kombinera barnpassning, städning och jobb, trots att det innebär lägre löner, sämre levnadsstandard pch låga pensioner i framtiden. Det är en av anledningarna till att vårt krav på sex timmars arbetsdag så viktigt.

Unga tjejer lever idag under ett hårt tryck att motsvara de förvridna ideal som sprids i reklam och media. Ung Vänster kämpar mot de skönhetsideal och den kvinnosyn som tvingar unga tjejer till ätstörningar. Vi kämpar mot prostitution, kvinnomisshandel, våldtäkt och porr, som är några av de grövsta uttrycken för kvinnoförtrycket. Den kvinnosyn som porren förmedlar drabbar alla kvinnor.

Ung Vänster försvarar rätten till fri abort. Kvinnan måste själv ha makt över sin egen kropp. Vi vill ha fri preventivmedelsrådgivning och gratis preventivmedel.

Vi är antirasister
Rasismen har sedan lång tid varit en del av klassamhället, både vad gäller samhällets strukturer och produktion av ideologi. Därför kan man säga att dagens klassamhälle är ett rasistiskt klassamhälle.

Föreställningar om ras och etnisk eller kulturell tillhörighet skapar en uppdelning i såväl arbetslivet som på bostadsmarknaden, inom utbildningen och på den politiska arenan.

ampen för full sysselsättning och facklig organisering är en central del i vänsterns antirasistiska arbete. Det är också viktigt att synliggöra det faktum att rasifierade grupper utgör en stor del av arbetarklassen. Personer med invandrarbakgrund hänvisas i högre grad än andra till lågstatusyrken, arbetslöshet eller egna företag som knappt går runt.

Det är tydligt att framväxten av partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna får sig en skjuts när socialdemokraterna inte bedriver vänsterpolitik, utan i stället skär ner och privatiserar. När klassklyftorna växer kan de delar av arbetarklassen som förs fram av de rasistiska strukturerna också ha intresse av att upprätthålla dem. Det kan handla om social status eller att undvika de sämsta arbetena.

Bokbord Sanda gymansiet

Igår hade Ung Vänster Jönköping bokbord på Sanda gymnasiet i Huskvarna. Det var ett lyckat bokbord, vi fick ut rejält med material och ett par personer som ville bli medlemmar.

söndag 15 februari 2009

Snart finns vi på din skola

Vi håller på med en bokbordsturné och har redan besökt Per-Brahe gymnasiet. På tur står nu Sanda gymnasiet i Huskvarna och John Bauer gymnasiumet i Jönköping.

Vi besöker Sanda gymnasiet onsdagen den 18 februari. Kl 10-13 vi finns då utanför matsalen.

Vi besöker John Bauer gymnasiet fredagen den 20 februari KL 10-13 vi finns då utanför matsalen

onsdag 11 februari 2009

Debattartikel publicerad

Vi fick nyligen en debattartikel publicerad i diverse media.
Läs den här!

Tider för möten med Jönköpingsklubben

Ung Vänster Jönköping har från och med nu möten på fredagar kl 16.00 i lokalen på svavelsticksgränd 17. Fredagen den 13 mars 16.00 är det ej medlemsmöte, då har vi årsmöte istället!

Kurs & Distriktsårskonferens

Den 21 mars - 22 mars kommer Ung Vänster Jönköpings län att hålla i en kurs & distriktsårskonferens helg. Den 21 mars kommer det att vara en föreläsningsdag, där det kommer att hållas föreläsningar om en mängd olika ämnen tex. feminism, Ung Vänster och europaparlamentsvalet. Det kommer naturligtvis även att bjuds på mat, trevlig stämning och samkväm.

Den 22 mars är det distriktsårskonferens! Det innebär att vi skall välja en ny styrelse, anta en verksamhetsplan och göra avspark inför kommande år. Om du vill nominera någon till styrelsen så kan du maila till Anna Herdy i vår valberedning anna.herdy@ungvanster.se

Alltså en helg som du inte för allt smör i småland får missa!
Mer detaljerad information med tider, plats och exakta föreläsningar kommer inom kort, håll utkik!