Ung Vänster Jönköping

lördag 31 mars 2012

Banderollmålning

Banderollmålning inför första maj!

Tisdag 3 april klockan 15.00 i Ung vänsterlokalen

Alla är välkomna!


Arbetsläger: En accepterad åtgärd?

Ungerns nya arbetslinje, juni 2011. Tiden för arbetslöshetsersättning minskas från 270 till 90 dagar, efter vilka ingen ersättning ges och man hänvisas till arbetsläger för konstruktions- och byggarbeten. Arbetet ska utföras för hand, trots att de ofta skulle göras billigare och effektivare med maskiner. Lägren ska omfatta 400 000 människor år 2015, och samtliga arbetar för en lön mindre än minimilön: justerat efter svensk prisnivå motsvarande mellan 2990 och 4100 kr i månaden. Hänvisning kan ske till läger vart som helst i landet, oberoende av hem och familj, där man får bo i barack eller husvagn.

Arbetslösheten i Ungern har drabbat landets romer värst. Bara en av fyra romer har formell anställning, vilket i förlängningen innebär att större delar av den romska befolkningen kan komma att sättas i läger. Det första lägret, där 36 av 40 är romer, infördes i en by där den romska befolkningen under året varit i konflikt med ett nationalistiskt medborgargarde. Detta väcker en obehaglig misstanke om att regeringen försöker hålla den romska befolkningen under kontroll, vilket förstärks av att antiromska Jobbik har 47 platser i regeringen som landets tredje största parti.

Jag måste ställa frågan: När blev forcerat arbete för svältlön en accepterad åtgärd mot arbetslöshet? När blev arbetsläger ett så accepterat fenomen att det inte ges någon större medial uppmärksamhet? Ungern monterar ner välfärden och inför systematisk kränkning av medborgarnas rättigheter. Vi vill sprida medvetenhet om detta, eftersom media inte verkat anse det vara deras ansvar. Vi vill uppmana att ni gör vad ni kan: demonstrerar, kontaktar politiker, informerar andra. Och kanske funderar över ifall de ledande partiernas avsaknad av kritik mot Ungerns utveckling är något som är värt att lägga en röst på.

Visa solidaritet mot människorna i Ungern, och visa att mänskliga levnadsvillkor är något som bör respekteras.

Kristina Svensson
Ung Vänster Jönköping

lördag 24 mars 2012

Motionsskrivar kväll

Under mötet på fredag, 30 maj, ska vi diskutera och skriva motioner inför Ung vänsters riksting 18-20 maj. Även ombud ska väljas.

Årets riksting behandlar:

  • Kultur- och fritidspolitisktprogram
  • Sexualpolitiskt uttalande

Läs förslagen från förbundsstyrelsen här!

Välkomna!

Årsmöte

Fredagen den 23 mars hade Ung Vänster Jönköping sitt Årsmöte!

En ny styrelse ha valts.

Linus Karlsson, ordförande
Vanja Johansson, ledamot
Kristina Svensson, ledamot
Richard Deichmann, ledamot
Olle Öst, suppleant
Bahman Pourjanaki, suppleant

Övriga val
Camilla Rydberg, valberedning
Fredrick, valberedning

Tom Edoff, revisor
Monica Li, revisor