Ung Vänster Jönköping

tisdag 25 januari 2011

Kallelse till utbildning och distriktsårskonferens

Vi är nyfikna på vem du är, och om du vill vara med att göra världen bättre tillsammans med oss? Att ta steget och bli medlem i Ung Vänster är stort, och du som har gjort det är därmed på vår topplista över människor vi gillar. Du som får det här är medlem i Ung Vänster Jönköpings län och härmed kallad till distriktets högsta beslutande organ - årskonferensen. Förutom att besluta om vad distriktet ska ha för sig det kommande verksamhetsåret, vilka som ska sitta i distriktsstyrelsen så kommer även denna spännande helg innefatta en kurs. I detta utskick hittar du förslag på verksamhetsplan, dagordning för konferensen och praktisk info. Om du en kompis som än inte är medlem i Ung Vänster men kanske vill komma på kursen så går det bra det med. Du är härmed kallad till Ung Vänster Jönköpings läns distriktsårskonferens 2011.

När? 5-6 februari 2011 i Jönköping med start klockan 12.00

Var? ABF-lokaler, V. Storgatan. 12,  i anknytning till Juneporten i Jönköping. Kolla eniro.se för vägbeskrivning.

Hur? Om du inte bor i Jönköping så kan du ta med dig sovsäck och liggunderlag och sova på vår distriktsexpedition. Glöm inte heller tandborste och andra hygienartiklar. Ta också med dessa handlingar. Vill du hellre åka hem emellan dagarna så går det också bra.

Kostnad? För Ung Vänster medlemmar och andra intresserade är kursen gratis. Ung Väster bjuder på frukost, lunch och middag. Om du har någon allergi eller någon speciell kostvana, är det bra om du hör av det i ett mail (jonkopingslan@ungvanster.se) och berättar det så vi kan köpa mat även till dig.
Praktisk information?
Nomineringar: Vill du nominera någon kamrat till ordförande eller till distriktsstyrelsen så görs detta till valberedningen via mail. Clara.lindblom@ungvanster.se eller olle.lundberg@ungvanster.se. Personen du nominerar skall vara tillfrågad om denne vill ställa upp. Du kan också skriva med en motivering till din nominering även om detta inte är obligatoriskt.

Yrkanden: Den verksamhetsplan som finns med i detta brev är bara ett förslag från styrelsen. Du kan yrka på ändringar, tillägg eller strykningar i det dokumentet. Var noga med att ange vilken rad du vill göra ändringen på. Det kan vara en bra idé att tillsammans med sin klubb skriva yrkanden tillsammans. Det är också ett bra tillfälle att diskutera förslaget till verksamhetsplan. Yrkanden skickas till jonkopingslan@ungvanster.se 

För övrig information:

Lördag 5 februari - KURSDAG
10.00-12.00      Frukost & incheckning
12.00-13.00      Tjej och killträff
13.00-14.00      Lunch
14.00-15.00      Förläsning inklusive en kort paus
15.00-17.00      Föreläsning inklusive en kort paus
17.00-18.00      Föreläsning  
18.00-19.00      Middag
19.00-                 Workshops och samkvämsaktiviteter

Söndag 6 februari - ÅRSKONFERENS

Förslag till dagordning för årskonferensen
§1. Årskonferensens öppnande
§2. Årskonferensens behöriga utlysande
§3. Mötestekniska val
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
b) Val av rösträknare tillika justerare
§4. Godkännande av dag-, arbetsordning
§5. Ombudslängdens justerande
§6. Verksamhetsberättelse
§7. Ekonomisk berättelse
§8. Revisorernas berättelse
§9. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§10. Verksamhetsplan
§11. Val
a) Ordförande
b) Val av antal ledamöter/val av ledamöter
c) Val av revisorer
d) Val av valberedning
§12. Uttalanden
§13. Övriga frågor
§14. Årskonferensens avslutande

Arbets- och konferensordning
KL 09.00-10.00 FRUKOST
KL 10.00-11.30 PUNKT 1 – 9
KL 11.30-12.30 LUNCH
KL 12.30-15.30 PUNKT 10-14
KL 15.30- AVSLUT OCH STÄDNING