Ung Vänster Jönköping

måndag 14 maj 2012

Låt kulturen växa fritt


Det har nog inte undgått många att Kulturhusets kontrakt med kommunen
ska sägas upp och alla föreningar tvingas därifrån."De förmår inte
utveckla kulturlivet i Jönköping som vi önskar. ", hörs Anna
Mårtensson (FP) säga. Föreningarna får sedan ansöka om tillstånd igen,
och se om det blir beviljat. Samtidigt står att läsa på Folkpartiets
hemsida hur Tändsticksområdet bör "bjuda in näringslivet" och
kommersialiseras.

Green och Mårtenssons agerande är ett definitivt hot mot den fria kulturen i Jönköping. Föreningarna som finns i huset är ideella, små och/eller har begränsad ekonomi. När kommunen säger upp huset följer höjda hyror, och de flesta föreningar som nu finns där kommer inte att ha råd att vara kvar även om de får tillstånd. 
Kulturhuset tillhandahåller även replokaler, snickeriverkstad, bokcafé, stadens
enda biografalternativ till Filmstaden, folkkök, loppis och freeshop med mera, och detta är verksamheter som nu hotas. Kommunen tycks se som sitt ansvar att aktivt bekämpa ideellt arbete och föreningsliv, en radikal skillnad mot vad de borde göra. Den vinstdrivande kulturen har sin plats, och växer dessutom i staden i och med byggandet av Spira.
Varför har då kommunen gett sig själv i uppgift att utrota alternativ till denna? Om endast den kommersiella kulturen ges spelrum, får vi snart ett ganska dött och begränsat kulturliv. Den vinstdrivande kulturen är just vinstdrivande och är som sådan beroende av majoritetens intresse. Den kultur som tilltalar en minoritet är oftast inte kommersiellt gångbar, och skapare utan ekonomiska medel kan oftast inte göra sig en plats på den kommersiella kulturmarknaden.

Genom att bekämpa den icke-vinstdrivande kulturen, bekämpar vi också kulturens mångfald. Vi bör se värdet i att icke vinstdrivande kultur ges möjlighet att växa fram, inte göra vårt bästa för att stänga ner den. Ett demokratiskt samhälle bör se till allas lika möjlighet att skapa kultur, och att riktningen kulturen tar ska bestämmas av politiker är en oroande utveckling.

Den 31:a maj tas ärendet om Kulturhuset upp i kommunfullmäktige. Föreningar, medlemmar i huset och andra engagerade människor kommer att göra vad de kan för att behålla kulturen i Jönköping fri, för att förhindra att politiker bestämmer över vad den ska få innehålla. Men vi behöver all hjälp vi kan få! Hälsa på i Kulturhuset, bli medlem, kontakta Mats Green, Anna Mårtensson och andra lokala politiker. Ochfölj gärna med på nästa demonstration, så kan vi visa att det inte är upp till Anna Mårtensson att bestämma vilken kultur som har existensberättigande.

Kristina Svensson
Ung Vänster Jönköping

torsdag 3 maj 2012

Första majBilder från första maj firandet i Jönköping. Förutom att demonstrera fick vi under dagen lyssna på bra tal och musik.

tisdag 24 april 2012

Första Maj

Demonstrera ut ditt missnöje mot dom rådande strukturerna och systemet, mot regeringen och för en bättre och rättvisare framtid där varje röst väg...er lika tungt, hörs och ses oavsett var man kommer ifrån, vilken hudfärg man har eller vilket kön man har. En framtid där allas rätt till sin röst är okränkbar, och samhället jämlikt. Demonstrera mot kapitalisterna i välfärden, mot förstörandet av a-kassan och det sociala skyddsnätet, mot militärens övningsbombningar över Vättern, mot dem upptrappade klimatutsläppen, för 6 timmars arbetsdag och rätten till heltid, för kvinnorna, dem sjuka och dem äldre - för socialismen!

Vi samlas kl 15.00 på hovrättstorget för att sedan kl 15.30 tåga mot kulturhuset under parollen "Solidaritet och Rättvisa!" med talkör och slagord, och vi frontas av Huskvarnas musikkår. Vid kulturhuset kommer det att hållas tal från Vänsterpartiet, Ung vänster och andra organisationer. Det kommer att spelas live-musik och det kommer att finnas fika på plats. Vi avslutar förstås med att sjunga Internationalen.
 

Talare:
- Alexander Lowejko, Huvudtalare från Vänsterpartiet
- Richard Deichmann, Ung Vänster
- Inga Johansson
- Apelltal av Nasteho Souleiman Hared om situationen i Somalia

onsdag 18 april 2012

Fira Första MajKom och fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster! Samling på Hovrättstorget 15.00 och avmarch vid 15.30. Efteråt finns det fika och det kommer bjudas på tal och sång! Årets insamling kommer gå till SOS Barnbyars arbete i de somaliska flyktinglägren.

torsdag 5 april 2012

Banderollmålning


Banderollmålning inför första maj. Bland annat blev det en på temat EU och en klassisk första maj banderoll.

lördag 31 mars 2012

Banderollmålning

Banderollmålning inför första maj!

Tisdag 3 april klockan 15.00 i Ung vänsterlokalen

Alla är välkomna!


Arbetsläger: En accepterad åtgärd?

Ungerns nya arbetslinje, juni 2011. Tiden för arbetslöshetsersättning minskas från 270 till 90 dagar, efter vilka ingen ersättning ges och man hänvisas till arbetsläger för konstruktions- och byggarbeten. Arbetet ska utföras för hand, trots att de ofta skulle göras billigare och effektivare med maskiner. Lägren ska omfatta 400 000 människor år 2015, och samtliga arbetar för en lön mindre än minimilön: justerat efter svensk prisnivå motsvarande mellan 2990 och 4100 kr i månaden. Hänvisning kan ske till läger vart som helst i landet, oberoende av hem och familj, där man får bo i barack eller husvagn.

Arbetslösheten i Ungern har drabbat landets romer värst. Bara en av fyra romer har formell anställning, vilket i förlängningen innebär att större delar av den romska befolkningen kan komma att sättas i läger. Det första lägret, där 36 av 40 är romer, infördes i en by där den romska befolkningen under året varit i konflikt med ett nationalistiskt medborgargarde. Detta väcker en obehaglig misstanke om att regeringen försöker hålla den romska befolkningen under kontroll, vilket förstärks av att antiromska Jobbik har 47 platser i regeringen som landets tredje största parti.

Jag måste ställa frågan: När blev forcerat arbete för svältlön en accepterad åtgärd mot arbetslöshet? När blev arbetsläger ett så accepterat fenomen att det inte ges någon större medial uppmärksamhet? Ungern monterar ner välfärden och inför systematisk kränkning av medborgarnas rättigheter. Vi vill sprida medvetenhet om detta, eftersom media inte verkat anse det vara deras ansvar. Vi vill uppmana att ni gör vad ni kan: demonstrerar, kontaktar politiker, informerar andra. Och kanske funderar över ifall de ledande partiernas avsaknad av kritik mot Ungerns utveckling är något som är värt att lägga en röst på.

Visa solidaritet mot människorna i Ungern, och visa att mänskliga levnadsvillkor är något som bör respekteras.

Kristina Svensson
Ung Vänster Jönköping

lördag 24 mars 2012

Motionsskrivar kväll

Under mötet på fredag, 30 maj, ska vi diskutera och skriva motioner inför Ung vänsters riksting 18-20 maj. Även ombud ska väljas.

Årets riksting behandlar:

  • Kultur- och fritidspolitisktprogram
  • Sexualpolitiskt uttalande

Läs förslagen från förbundsstyrelsen här!

Välkomna!

Årsmöte

Fredagen den 23 mars hade Ung Vänster Jönköping sitt Årsmöte!

En ny styrelse ha valts.

Linus Karlsson, ordförande
Vanja Johansson, ledamot
Kristina Svensson, ledamot
Richard Deichmann, ledamot
Olle Öst, suppleant
Bahman Pourjanaki, suppleant

Övriga val
Camilla Rydberg, valberedning
Fredrick, valberedning

Tom Edoff, revisor
Monica Li, revisor