Ung Vänster Jönköping

måndag 14 maj 2012

Låt kulturen växa fritt


Det har nog inte undgått många att Kulturhusets kontrakt med kommunen
ska sägas upp och alla föreningar tvingas därifrån."De förmår inte
utveckla kulturlivet i Jönköping som vi önskar. ", hörs Anna
Mårtensson (FP) säga. Föreningarna får sedan ansöka om tillstånd igen,
och se om det blir beviljat. Samtidigt står att läsa på Folkpartiets
hemsida hur Tändsticksområdet bör "bjuda in näringslivet" och
kommersialiseras.

Green och Mårtenssons agerande är ett definitivt hot mot den fria kulturen i Jönköping. Föreningarna som finns i huset är ideella, små och/eller har begränsad ekonomi. När kommunen säger upp huset följer höjda hyror, och de flesta föreningar som nu finns där kommer inte att ha råd att vara kvar även om de får tillstånd. 
Kulturhuset tillhandahåller även replokaler, snickeriverkstad, bokcafé, stadens
enda biografalternativ till Filmstaden, folkkök, loppis och freeshop med mera, och detta är verksamheter som nu hotas. Kommunen tycks se som sitt ansvar att aktivt bekämpa ideellt arbete och föreningsliv, en radikal skillnad mot vad de borde göra. Den vinstdrivande kulturen har sin plats, och växer dessutom i staden i och med byggandet av Spira.
Varför har då kommunen gett sig själv i uppgift att utrota alternativ till denna? Om endast den kommersiella kulturen ges spelrum, får vi snart ett ganska dött och begränsat kulturliv. Den vinstdrivande kulturen är just vinstdrivande och är som sådan beroende av majoritetens intresse. Den kultur som tilltalar en minoritet är oftast inte kommersiellt gångbar, och skapare utan ekonomiska medel kan oftast inte göra sig en plats på den kommersiella kulturmarknaden.

Genom att bekämpa den icke-vinstdrivande kulturen, bekämpar vi också kulturens mångfald. Vi bör se värdet i att icke vinstdrivande kultur ges möjlighet att växa fram, inte göra vårt bästa för att stänga ner den. Ett demokratiskt samhälle bör se till allas lika möjlighet att skapa kultur, och att riktningen kulturen tar ska bestämmas av politiker är en oroande utveckling.

Den 31:a maj tas ärendet om Kulturhuset upp i kommunfullmäktige. Föreningar, medlemmar i huset och andra engagerade människor kommer att göra vad de kan för att behålla kulturen i Jönköping fri, för att förhindra att politiker bestämmer över vad den ska få innehålla. Men vi behöver all hjälp vi kan få! Hälsa på i Kulturhuset, bli medlem, kontakta Mats Green, Anna Mårtensson och andra lokala politiker. Ochfölj gärna med på nästa demonstration, så kan vi visa att det inte är upp till Anna Mårtensson att bestämma vilken kultur som har existensberättigande.

Kristina Svensson
Ung Vänster Jönköping

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar